По телефону не консультую

Консультацію можна отримати тільки безкоштовно в онлайн чаті

Пошта для зв’язку: advockat_@ukr.net

Для замовлення послуги спочатку напишіть мені в Telegram або на email

p-krug-min

Автор статті:

Адвокат Нечай Руслан Васильович

p-krug-min

Як зняти іпотеку ЮКРЕЙН МОРТГЕЙДЖ ЛОУН ФАЙНЕНС №1 ПІ-ЕЛ-СІ

Я знаю як зняти іпотеку ЮКРЕЙН МОРТГЕЙДЖ ЛОУН ФАЙНЕНС №1 ПІ-ЕЛ-СІ через суд?

Надаю юридичні послуги зі зняття іпотеки ЮКРЕЙН МОРТГЕЙДЖ ЛОУН ФАЙНЕНС №1 ПІ-ЕЛ-СІ через суд.
Вартість послуг:
Написання позову — 12000 грн.
Участь у суді — 4000 грн. (за кожне засідання)

Використовувані мною підстави для скасування іпотеки в суді

22.08.2005 року між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та позичальником було укладено кредитний договір № DNK0GH86770142, згідно з умовами якого Банк зобов’язувався надати позичальнику кредитні кошти шляхом видачі готівкою через касу на строк до 20.08. 2015 року у вигляді невідновлюваної кредитної лінії в розмірі 23370 доларів США на придбання житла на вторинному ринку в сумі 20500 доларів США та на сплату страхових платежів у сумі 2870 доларів США, зі сплатою за користування кредитом процентів у розмірі 0,88 % на місяць на суму залишку заборгованості за кредитом і комісією за розрахунково-касове обслуговування в розмірі 0,18 % від суми виданого кредиту щомісяця в період сплати, комісії за дострокове погашення кредиту згідно з п. 3.1.1. договору.

22.08.2015 року між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_3 було укладено договір іпотеки DNK0GF86770142, відповідно до якого предметом договору є надання Іпотекодавцем у заставу нерухомого майна, а саме: у житловому будинку літ.А-5 квартира 21, яка складається з: 1 — коридор, 2 — туалет, 3 — ванна, 4 — кухня, 5,6,7 — житлові, 8 — шафа, загальна площа 55,3 кв.м., житлова площа 40,8 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, у забезпечення виконання зобов’язань Позичальника перед Іпотекодержателем, у силу чого Іпотекодержатель має право в разі невиконання Позичальником зобов’язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами Іпотекодавця.

Згідно з договором купівлі-продажу квартири від 22.08.2018 року позичальник придбав у продавця квартиру в житловому будинку літ. А-5 квартира 21, яка складається з: 1 — коридор, 2 — туалет, 3 — ванна, 4 — кухня, 5,6,7 — житлові, 8 — шафа, загальна площа 55,3 кв.м., житлова площа 40,8 кв.м., що розташована за адресою: у м. Києві.

Як вбачається з витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.09.2005 року, власником нерухомого майна, на підставі договору купівлі-продажу ВРМ № 124826, реєстр 3078, 22.08.2005 року, є позичальник.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 08. 06.06.2018 року на квартиру накладено обтяження, заборона на нерухоме майно, реєстраційний номер обтяження 2315471, на підставі договору іпотеки №DNK0GF86770142, 22.08.2005 року, іпотекодержатель «ЮКРЕЙН МОРТГЕЙДЖ ЛОУН ФАЙНЕНС №1 ПІ-ЕЛ-СІ».

Відповідно до повідомлення ПАТ КБ «ПриватБанк» позичальник повністю виконав зобов’язання за кредитним договором. На період користування кредитом за договором № DNK0GF86770142 від 22.08.2018 року на належну позичальнику нерухомість, нотаріусом було накладено заборону відчуження. У зв’язку з повним виконанням зобов’язання за кредитним договором, банк не заперечував проти зняття заборони.

Відповідно до листа ПАТ КБ «ПриватБанк» від 11.06.2018 року № 20.1.0.0.0/7-180608/1297 між позичальником та Банком укладено кредитний договір № DNK0GF86770142 від 22.08.2018 року і його забезпечення — договір іпотеки №DNK0GF86770142, 22.08.2005 року. Кредитний договір закрито 18-08-2014 (позичальником виконано зобов’язання).

Право вимоги за договором відступлено Банком на користь UKRAINE MOTORTGAGE LOAN FINANCE NO. 1 PLC (Великобританія) 01.03.07 р. Відповідно до Інформації, що знаходиться у загальнодоступному доступі в мережі інтернет, UKRAINE MOTORTGAGE LOAN FINANCE NO. 1 PLC, ліквідовано 03.10.2017. У зв’язку з чим, Банк не має можливості вжити заходів для зняття заборони відчуження з квартири.

Як вбачається з довідки ПАТ КБ «ПриватБанк», виданої на ім’я позичальника, заборгованості за кредитним договором за номером № DNK0GF86770142 від 22.08.2018 року немає. Дата закриття кредиту 18.08.2014 року.

Відповідно до ст.15 Цивільного кодексу України (далі за текстом — ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його невизнання та право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Згідно зі ст.16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого права та інтересу.

Згідно зі ст.509 ЦК України зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Згідно зі ст.526 ЦК України визначено загальні умови виконання зобов’язання, а саме: зобов’язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 598 ЦК України зобов’язання припиняється частково або в повному обсязі з підстав, встановлених договором або законом. Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Згідно зі ст.599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Юридичним наслідком належного виконання зобов’язання згідно зі статтями 598, 599 ЦК України є припинення зобов’язання.

Таким чином, з моменту виконання боржником зобов’язань і прийняття їх кредитором, припиняється існування прав та обов’язків сторін, що становлять зміст конкретних зобов’язальних правовідносин.

Згідно зі ст.41 Конституції України та ч.ч. 1, 2 ст.321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права або обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена в його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 316 та ч. 1 ст. 319 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 575 ЦК України іпотекою є заставна нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

За змістом ст. 1 Закону України «Про іпотеку» іпотекою є вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до ч.5 ст. 3 Закону України «Про іпотеку» іпотека має похідний характер від основного зобов’язання і є дійсною до припинення основного зобов’язання або до закінчення строку дії іпотечного договору.

Під основним зобов’язанням розуміється зобов’язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов’язання, що виникає з інших підстав, виконання якого забезпечено іпотекою.

Підстави припинення іпотеки визначено ст. 17 Закону України «Про іпотеку». Зокрема, іпотека припиняється у разі: припинення основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору; реалізації предмета іпотеки відповідно до цього Закону.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Закону України «Про іпотеку» обтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Відомості про припинення іпотеки також підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Згідно з правовою позицією Верховного Суду України у справі № 6-243 цс14 від 04.02.2015, було зазначено, що встановивши факт припинення основного зобов’язання належним його виконанням, суд на підставі статті 599, частини першої статті 559, пункту першого частини першої статті 593 ЦК України обґрунтовано визнав припиненими і додаткові (акцесорні) зобов’язання за договорами іпотеки та поруки.

Як вбачається з матеріалів справи, позивачем у повному обсязі виконано взяті зобов’язання за кредитним договором, що підтверджено довідкою відповідача.

Відповідно до ч. 2 ст. 516 ЦК України передбачено, що якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов’язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому випадку виконання боржником свого обов’язку первісному кредитору є належним виконанням.

Відповідно до вимог ст.316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону зі своєї волі, незважаючи на волю інших осіб.

Згідно зі ст.317 ЦК України визначено, що власникові належать права володіння, користування і розпорядження своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать закону (ст. 319 ЦК України).

Згідно зі ст.391 ЦК України, власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування і розпорядження своїм майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у разі скасування на підставі рішення суду рішення про державну реєстрацію речових прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію речових прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію речових прав, а також у випадку, передбаченому підпунктом «а» п.2 ч.6 ч.6 ст.37 цього Закону, до Державного реєстру речових прав вноситься запис про скасування державної реєстрації речових прав. 

Враховуючи, що позивачем надано в повному обсязі докази на підтвердження заявлених позовних вимог, які відповідачем спростовані не були, суд дійшов висновку, що позов ґрунтується на чинному законодавстві, знайшов своє підтвердження в судовому засіданні, а тому підлягає задоволенню.

Дуже переконливе прохання, не треба мені одразу дзвонити та розповідати про свої проблеми, або не дай боже починати розмову зі слів «а підкажіть». По-перше, на слух юридична інформація дуже складно сприймається. А по-друге, у юридичній роботі дуже важливими є документи, а не слова. Тому спочатку детально опишіть свою проблему мені на Telegram, плюс надішліть всі наявні у вас документи. Я проаналізую вашу ситуацію, подивлюся документи, і відпишуся вам щодо ціни послуг та по ситуації в цілому. Далі, якщо вас влаштує моя ціна, тоді вже зізвонимося, укладемо договір і я почну працювати.

Щодо консультацій: Я не надаю ні платних, ні безкоштовних юридичних консультацій, тим більше будь-яких консультацій по телефону. Якщо вам потрібно просто проконсультуватися і ви не збираєтесь замовляти будь-які послуги та наймати адвоката, шукайте на інших сайтах, тут консультації не надаються.

Добавить комментарий