Прекращение обязательств

Глава 50 

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

Стаття 598. Підстави припинення зобов’язання

 

1. Зобов’язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

 

2. Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

 

3. Особливості припинення зобов’язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, укладених на фондовій біржі, встановлюються законодавством.

 

{Статтю 598 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012}

 

4. Законом можуть бути встановлені випадки, коли припинення зобов’язань на певних підставах не допускається.

 

{Статтю 598 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

 

Стаття 599. Припинення зобов’язання виконанням

 

1. Зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

 

Стаття 600. Припинення зобов’язання переданням відступного

 

1. Зобов’язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами.

 

Стаття 601. Припинення зобов’язання зарахуванням

 

1. Зобов’язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги.

 

2. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

 

Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог

 

1. Не допускається зарахування зустрічних вимог:

 

1) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю;

 

2) про стягнення аліментів;

 

3) щодо довічного утримання (догляду);

 

4) у разі спливу позовної давності;

 

4-1) за зобов’язаннями, стороною яких є неплатоспроможний банк, крім випадків, установлених законом;

 

{Частину першу статті 602 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015}

 

5) в інших випадках, встановлених договором або законом.

 

Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора

 

1. У разі заміни кредитора боржник має право пред’явити проти вимоги нового кредитора свою зустрічну вимогу до первісного кредитора.

 

2. У разі заміни кредитора зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на момент одержання боржником письмового повідомлення про заміну кредитора, і строк вимоги настав до його одержання або цей строк не встановлений чи визначений моментом пред’явлення вимоги.

 

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора, зарахування проводиться, якщо вимога виникла на підставі, що існувала на момент пред’явлення боржникові вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов’язок до пред’явлення йому вимоги новим кредитором, — на момент його виконання.

 

Стаття 604. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін

 

1. Зобов’язання припиняється за домовленістю сторін.

 

2. Зобов’язання припиняється за домовленістю сторін про заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами (новація).

 

3. Новація не допускається щодо зобов’язань про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, про сплату аліментів та в інших випадках, встановлених законом.

 

4. Новація припиняє додаткові зобов’язання, пов’язані з первісним зобов’язанням, якщо інше не встановлено договором.

 

Стаття 605. Припинення зобов’язання прощенням боргу

 

1. Зобов’язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора.

 

Стаття 606. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі

 

1. Зобов’язання припиняється поєднанням боржника і кредитора в одній особі.

 

Стаття 607. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання

 

1. Зобов’язання припиняється неможливістю його виконання у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає.

 

Стаття 608. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи

 

1. Зобов’язання припиняється смертю боржника, якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою.

 

2. Зобов’язання припиняється смертю кредитора, якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою кредитора.

 

Стаття 609. Припинення зобов’язання ліквідацією юридичної особи

 

1. Зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Другие статьи и услуги адвокатов нашей компании:

Адвокат по кредитам

Адвокат по Кредитам

Кто такой юрист по кредитным долгам, чем отличается от обычного юриста и как найти профессионала, а не мошенника?

Адвокат по семейным делам

Семейные споры – практически один из самых распространенных видов дел. В нашу адвокатскую компанию очень часто клиенты обращаются за помощью именно в сфере семейного права.

Реструктуризация кредита

Как получить реструктуризацию кредита. На какую реструктуризацию вы можете рассчитывать и чем вам поможет адвокат.

Услуги Антиколлектора

Что нужно делать, если вам постоянно поступают звонки с угрозами, ваш долг растет не по дням а по часам. Чем может помочь антиколлектор.

Юрист по жилищным вопросам

Вопрос жилья является насущной темой. По этой причине услуги юриста по жилищным вопросам особо актуальны в наше время.

Юрист по недвижимости

В отличие от риэлторов, независимый юрист может объективно оценить ситуацию и сообщить вам реальные риски связанные с покупкой недвижимости.

Добавить комментарий