Юридическое лицо Украина

Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ Стаття 80. Поняття юридичної особи 1. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому закономпорядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути…

0 комментариев

Опека и попечительство Украина

Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ Стаття 55. Завдання опіки та піклування 1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб,…

0 комментариев

Физическое лицо предприниматель Украина

Глава 5  ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 1. Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною…

0 комментариев

Физическое лицо в гражданском праве

Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ Стаття 24. Поняття фізичної особи 1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи 1. Здатність мати цивільні права…

0 комментариев

Возникновение гражданских прав и обязанностей

Глава 2  ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків 1. Цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені…

0 комментариев

Гражданское законодательство Украины

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 2. До…

0 комментариев