Договор пожизненного содержания Украина

Глава 57  ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД) Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду) 1. За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру…

комментария 2

Рента Украина

Глава 56 РЕНТА Стаття 731. Договір ренти 1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту…

0 комментариев

Договор дарения Украина

Глава 55 ДАРУВАННЯ Стаття 717. Договір дарування 1. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. 2. Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного…

0 комментариев

Договор поставки Украина

§ 3. Поставка Стаття 712. Договір поставки 1. За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій…

0 комментариев

Договор купли продажи Украина

Розділ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Підрозділ 1 ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ § 1. Загальні положення про купівлю-продаж Стаття 655. Договір купівлі-продажу 1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій…

0 комментариев

Понятие договора

Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ Стаття 626. Поняття та види договору 1. Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та…

0 комментариев

Ответственность за нарушение обязательств в гражданском праве

Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Стаття 610. Порушення зобов'язання 1. Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Стаття 611. Правові наслідки…

0 комментариев

Прекращение обязательств

Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання 1. Зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. 2. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у…

0 комментариев

Способы обеспечения исполнения договорных обязательств

Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання 1. Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. 2. Договором або законом можуть…

0 комментариев

Понятие обязательства и основания его возникновения

КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення 1. Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на…

0 комментариев