Вступление в наследство

КНИГА ШОСТА  СПАДКОВЕ ПРАВО Глава 84  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ Стаття 1216. Поняття спадкування 1. Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших…

0 комментариев

Сущность факторинга

Глава 73 ФАКТОРИНГ Стаття 1077. Поняття договору факторингу 1. За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за…

0 комментариев

Договор поручения

Глава 68 ДОРУЧЕННЯ Стаття 1000. Договір доручення 1. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє…

0 комментариев

Договор страхования

Глава 67  СТРАХУВАННЯ Стаття 979. Договір страхування 1. За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній…

0 комментариев

Договор сохранности имущества

Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ § 1. Загальні положення про зберігання Стаття 936. Договір зберігання 1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у…

0 комментариев

Договор перевозки общие положения

Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ Стаття 908. Загальні положення про перевезення 1. Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. 2. Загальні умови перевезення визначаються цим Кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами…

0 комментариев

Договор на оказание услуг

Глава 63  ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 901. Договір про надання послуг 1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається…

0 комментариев

Подряд Договор (Договор подряда)

Глава 61 ПІДРЯД § 1. Загальні положення про підряд Стаття 837. Договір підряду 1. За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник…

0 комментариев

Договор оренди

Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА) § 1. Загальні положення про найм (оренду) Стаття 759. Договір найму 1. За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк. 2.…

0 комментариев